Njoftim për kontratë

Furnizim me paisje të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova.