01.11.2023 6:24

Vendim për aprovimin e Planit të Biznesit 2024-2026 dhe aprovimi i TM3 Korrik - Shtator 2023

Kliko Këtu

04.09.2023 12:13

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

21.08.2023 10:47

VENDIM- Për shpalljen e konkursit publik për pozitën e zyrtarit të lartë

Kliko Këtu

09.06.2023 11:00

VENDIM- Aprovohet Plani Për Menaxhimin e Llumit-ITUN & Plani për zvogëlimin e humbjeve të ujit - 2023

Kliko Këtu

31.03.2023 11:00

VENDIM- Raporti i hulumtimit të kënaqshmërisë së konsumatorëve për vitin 2022

Kliko Këtu