VENDIM-Raporti i Hulumutimit te Knaqesise se Konsumatoreve per Vitin 2022

Kliko Këtu

VENDIM-Raport i Audtiorit te Jashtem dhe Letra Menaxhimit

Kliko Këtu