Titulli i vendit të punës- Asistente/e i Njësisë Për Banka dhe Njësitë Monetare.

Kliko Këtu

Titulli i vendit të punës- Punëtor Fizik.

Kliko Këtu

Titulli i vendit të punës - Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm.

Kliko Këtu

Aplikacion për Punësim në KRU Gjakova

Kliko Këtu