KRYESHEF EKZEKUTIV
Hasan Krasniqi
Mob: +38349/-732-772
Email: hasan.krasniqi@localhost

UD.MENAXHERE  DEPARTAMENTIT FINANCIAR
Sihana Asllani

Tel: +383390/320-503
Mob: +38349/732-786
Email: sihana.asllani@localhost

 

                                                           

                                                                                   Zyrtar Përgjegjës për Sinjalizim - K.R.U "Gjakova"sh.a
                                                                                

Rexhep Uka 
Mob: +38349/732-476
                                                                               rexhep.uka@localhost

 

 

 

SEKRETARE E KORPORATËS
    Saranda Baruti

Tel: +383390/320-503
Mob: +38349/732-504
Email: saranda.baruti@localhost