Konkurs  – Vendim-Anulim-i-Konkursit
Kliko këtu

 

Konkurs  – Konkurs 6 pozita të punës
Kliko këtu

 

VENDIM për anulim të Konkursit për AB
Kliko këtu

 

Konkurs  – Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu

 

Vendim I BD – Mbi zgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv
Kliko këtu