Lista Finale për Testin me shkrim  
Kliko këtu

Lista Përfundimtare –  Pastruese (2)     
Kliko këtu

Lista Përfundimtare –  Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)        
Kliko këtu

Lista Përfundimtare –  Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)         
Kliko këtu

Lista Përfundimtare –  Vozitës i Automjetit – Kryeshefit Ekzekutiv(1)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare –  Rojtar (5)
Kliko këtu

Njoftim Anulim –  Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave – Sopot (1)
Kliko këtu

 

Konkurs –  Vozitës i Automjetit – Kryeshefit Ekzekutiv(1)
                      Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)
                      Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave – Sopot (1)
                      Rojtar (5)
                      Pastruese (2)
                      Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)
                   
Kliko këtu

 

VENDIM  – Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu

 

Konkurs – Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu