Njoftim për Anulim Konkursit : Punëtor Çkyçje

Kliko këtu

 

Njoftim për Anulim : Punëtor Fizik

Kliko këtu

 

Titulli I vendit të Punës-  Zyrtar/e Për Projektim dhe Zhvillim

Kliko këtu