Plani i furnizimit me ujë në situata emergjente për KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Plani i menaxhimit të thatësisë për KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Strategjia për zvogëlimin e humbjeve të ujit 2018/2022

Kliko Këtu

 

Plani afatgjatë i investimeve 2019/2028 KRU Gjakova

Kliko Këtu