Raportet vjetore, analizat e ujit të pijës do të mund ti shkarkoni në formatin PDF. Ne do të jemi sa më transparent me konsumatorët dhe të gjitha raportet e kompanisë do të shfaqen në ueb faqen tonë.

 

KRU Gjakova Raporti i Auditimit 2019

Kliko Këtu

 

KRU Gjakova Raporti i Auditimit 2018

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2019

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2018

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2017

Kliko Këtu

 

Raporti Vjetor 2018

Kliko Këtu

 

Raporti Vjetor 2017

Kliko Këtu

 

Raporti i Auditimit 2017

Kliko Këtu