Raporti - Raportin Auditimit 2020

Kliko Këtu

 

Raporti - Hulumtimi i Kënaqshmërisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2020

Kliko Këtu

 

KRU Gjakova Raporti vjetor 2020

Kliko Këtu

 

KRU Gjakova Raporti i Auditimit 2019

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2019

Kliko Këtu

 

KRU Gjakova Raporti i Auditimit 2018

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2018

Kliko Këtu

 

Raporti Vjetor 2018

Kliko Këtu

 

Raporti i Hulumtimit të Kënaqësisë së Konusmatorëve 2017

Kliko Këtu

 

Raporti Vjetor 2017

Kliko Këtu

 

Raporti i Auditimit 2017

Kliko Këtu