Njoftim për dhënie të kontratës : Shitja e materialit të dalë nga përdorimi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3

Kliko këtu

 

Kontrata me vlerë të mëdha për vitin 2021 

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu