Njoftim për kontratë

Furnizim me Rërë Zhavorr për të gjitha njësitë.