Njoftim për kontratë

Furnizim me vegla pune për mirëmbajtjen e KRU Gjakova.