Njoftim për kontratë

Ndrrimi i gypit në Sopot - Palabardh, deri te rezervari, për KRU Gjakova.