Foto nga takimi i mëngjesit

Foto nga takimi i mëngjesit që mban Drejtori Teknik me inxhinierët e Kompanisë. Këto takime mbahen çdo ditë për të bërë planifikimet ditore.

KRU Gjakova është me fat që ka punëtorë të zellshëm dhe shumë të përkushtuar.

Gjithmonë në shërbim të Konsumatorëve tanë.