Si konsumohet uji?

Gjatë një viti, konsumi i ujit në Botë për një person është mesatarisht 800 metra kub.

Në Botë, 70% e konsumimit të ujit harxhohet në bujqësi për të vaditur Tokën, 22% në industri dhe rreth 80% si ujë i pijshëm dhe ujë që përdoret për nevojat e njeriut.

Në Evropë, 33% e konsumimit të ujit përdoret në industri, 51% në bujqësi për të vaditur dhe rreth 16% si ujë i pishëm dhe për nevojat e njeriut.

Uji mbase është burimi më i vyer që kemi. Vlera të tilla që na vijnë menjëherë në mendje dhe që na duken të pazëvendësueshme si nafta dhe floriri nuk kanë asnjë kuptim po nuk pati ujë.