Titulli i vendit të punës - Auditor/e  i/e  Brendshëm/e 

Kliko këtu

 

Lista - Rezultatet përfundimtare për Inxhinier të Elektroteknikës dhe Mekanikës

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor ne njësinë e Kontrollës

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Portoarkatar

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Inxhinier i Elektroteknikës në Impiant të Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Kliko këtu

 

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Inxhinier i Mekanikës në Impiant të Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Menaxher i Sektorit të Ujerave të Ndotura

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punetor Fizik.

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Shef i Njësisë së Leximit të Ujëmatësve. (NJO-Rekë e Keqe)

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor Fizik.

Kliko Këtu

 

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Portoarkatar/e- NJO- Rahovec.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar. (2)

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Rojtar.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Zyrtar/e për Projektim dhe Zhvillim.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Asistente/e i Njësisë Për Banka dhe Njësitë Monetare.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor Fizik.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës - Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm.

Kliko Këtu