Njoftim për kontratë

Njoftim per Kontratë per procedurën : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova-Ritender.