Njoftim për kontratë

Dekorimet e Objektit Administrativ të Kompanisë për festat e fund vitit.