Njoftim për kontratë

Furnizim me Autogoma dhe Bateri për nevojat e KRU Gjakova.