Njoftim për kontratë

Furnizim me Motor me katër rrotë për nevojat e KRU Gjakova.