Njoftim për kontratë

Marrje në shfrytëzim të paisjeve me senzor për spërkatje të duarve me dezinfektant.