Njoftim për kontratë

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit - Brekoci III (Lagjja e Jetishëve).