Njoftim për kontratë

Furnizim me kemikale - Klor i gaztë dhe Klor i lëngët.