Njoftim për kontratë

Monitorimi dhe menaxhimi i automjeteve të KRU Gjakova nëpërmjet GPS'ave.