Njoftim për kontratë

Furnizim me rroba pune (verë ,dimer) dhe këpucë pune për punëtorët e Kru,,Gjakova’’sha