Njoftim për kontratë

Auditimi i jashtem për vitin: 2019, 2020 dhe 2021.