Njoftim për kontratë

Furnizim me motor pompë thithëse për ujëra të zeza.