Njoftim për kontratë

Furnizim për makinë me ulëse për kositjen e barit tek Stacioni i Filtrimit.