Njoftim për dhënje të kontrates

Auditimi i kompanisë për vitin 2018