Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me Motor me katër rrotë për nevojat e KRU Gjakova.