Njoftim për dhënje të kontrates

Pastrimi i automjetëve të KRU Gjakova.