Njoftim për dhënje të kontrates

Manifestimi i Inaugurimit të ujësjellësit në Rekën e Keqe.