Njoftim për dhënje të kontrates

Instalimi i ujësjellësit në Osek Hile faza II.