Njoftim për dhënje të kontrates

Ndërtimi i lartëpërçuesit dhe trafos 10KW në konstruksion metaliku në fshatin Botushë.