Njoftim për dhënje të kontrates

Nderrimi i gypit ne fshatin Krajk