Njoftim për dhënje të kontrates

Auditimi i jashtem për vitin 2019, 2020 dhe 2021 - Rishpallje