Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me vegla pune për mirëmbajtjen e KRU Gjakova.