Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizimi me Aparaturë të dioksidit të klorit për Stacionin e Filtrave.