Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me bombola te klorit të gazet- Ri Tender