Njoftim për dhënje të kontrates

Manifestimi për inaugurimin e Impiantit të trajtimit të ujit të pijshëm – faza II