Njoftim për dhënje të kontrates

Marrja me qera e Printereve - Ritender.