Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizimi me gypin e gomës të shtypjes së lartë për Cisternë të kanalizimit.