Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me dhurata për vitin e ri 2019.