Njoftim për dhënie te kontratës

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit Brekoci III (Lagjja e Jetishëve) -punë shtesë Kliko ketu