Njoftim për dhënie te kontratës

Furnizim – Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijes për të gjitha njësitë me pjesë më të mëdha se 2” (coll) dhe më të vogla se 2” (coll)” – Ritender Kliko këtu