Njoftim për anulim të kontrates

Furnizim me makinë me ulëse për kositjen e barit në Stacion të Filtrimit.