Njoftim

KRU Gjakova njofton konsumatorët që për shkak të defektit në gypin Ø 300, që ka ndodhur në fshatin Gexhe, do të mbesin pa ujë fshatrat: Gexhe, Radostë, Ratkoc, Vrajakë dhe Bratatin.

Kompania ka ndërmarrur të gjitha masat që sa me shpejtë ta eleminojë këtë defekt dhe ta rikthejë furnizimin me ujë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!