Po realizohen Projektet Madhore në Lubizhdë dhe Polluzhë.

Ka filluar realizimi i projektit: Ndërrimi i rrjetit sekondar në fshatin Lubizhdë e Hasit, me gjatësi 13 km.
Vlera Investive është: mbi 215.000€, e cila do bashkëfinancohet nga KRU “Gjakova” SH.A dhe Komuna e Prizrenit.
Punimet kryhen nga KWE.
Me realizimin e këtij projekti, fshatit Lubizhdë do ti zgjidhet përgjithmonë problemi i furnizimit me ujë, por gjithashtu investimi i tillë do të ndikojë drejtëpërdrejtë në zvogëlimin e humbjeve.

Poashtu ka filluar implementimi i projektit: Ndërrimi i gypit shtytës te stacioni i pompimit në Bregdri dhe pajisjeve përcjellëse në rezervuar dhe ndërtimi i stacionit të pompimit me rezervuar në Polluzhë.
Vlera investive e projektit është: 128,852.55€.
Pjesa e Poluzhës do bashkëfinancohet me Komunën e Rahovecit sipas Marëveshjes së bashkëpunimit.
Me ketë investim do bëhet furnizimi me ujë i fshatit Poluzhë dhe Guri i Kuq si dhe do bëhet furnizimi më i mirë me ujë i fshatrave të bregdrinit.

KRU Gjakova punon në të mirë të konsumatorëve.

Dushkaja shumë shpejtë do të furnizohet nga KRU Gjakova

Sot Kryeshefi Ekzekutiv z. Ismet Ahmeti së bashku me menaxhmentin ftuan në takim Përfaqësues të fshatrave: Shqiponjë, Gërgoc, Kralan, Zhabel dhe Bardhaniq.

Temë e diskutimit ishte finalizimi i punëve në Projektin e Dushkajës. Projekt ky i financuar nga CDI, Kuvendi Komunal i Gjakovës dhe KRU Gjakova.

Kryeshefi Ekzekutiv ju tha përfaqësuesve që do të ju ndihmojë maximalisht në finalizimin e punimeve për kyqjen e rreth 600 shtëpive të këtyre fshatrave.

Por duhet edhe angazhimi i vetë komunitetit që të marrin përsipër përgjegjësitë që ju takojnë. Në një diskutim të hapur dhe shumë miqësor të gjithë u shprehën të lumtur për këtë të mirë të madhe dhe shumë të nevojshme që do ti ndodhë Dushkajës për një kohë shumë të afërt. /K.R.U Gjakova/

Po bëhet renovimi i Fabrikës së Vjetër

Pas përfundimit të ndërtimit të Fabrikës së Re të përpunimit të ujit, po bëhet renovimi i Fabrikës së Vjetër.

Do të ndërrohen gypat e asbestit, latat për sendimentim - flokulim, pllakat e filtrave, dyshemeja, izolimi dhe korigjimi i mureve dhe lyerja komplete e objektit.

Njoftim

Sektori i Shitjes njofton të gjithë Konsumatorët që kanë mbi 200.00 Euro borxh të vijnë deri me datën 31.08.2018   dhe të paguajnë një pjesë të  borxhit ndërsa pjesën tjetër ta riprogramojnë.

Në të kundërten jemi të detyruar që pas datës 31.08.2018  ti dërgojmë  tek Përmbaruesi Privat.

Lusim konsumatorët që të vijnë dhe të paraqiten në Kompani.