Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në KRU “Gjakova” gjatë intervenimit në gypin Ø 140 i cili ndodhet në lumin “Ereniku”.

Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në KRU “Gjakova” gjatë intervenimit në gypin Ø 140 i cili ndodhet në lumin “Ereniku”.
Ky gyp kishte pësuar dëmtime nga vërshimet e muajit shtator, ekipa ka sanuar gypin dhe të njëjtin e ka futur nën shtratin e lumit për të krijuar siguri në furnizimin me ujë të pijes.
Misioni ynë, sigurimi i furnizimit të rregullt me ujë të pijes për të gjithë konsumatorët tanë!
KRU “Gjakova” SH.A.
02.11.2022.

Kryeshefi Ekzekutiv z.Hasan Krasniqi sëbashku me zyrtar të lartë të Ujësjellësit KRU “Gjakova”,

Kryeshefi Ekzekutiv z.Hasan Krasniqi sëbashku me zyrtar të lartë të Ujësjellësit KRU “Gjakova”, zhvilluan sot një takim efektiv pune me Kryetarin e Komunës së Gjakovës z.Ardian Gjini si dhe bashkëpunëtorët e tij.

Ky takim i shërben një qëllimi të dobishëm për banorët e Komunës së Gjakovës të cilët do të jenë përfitues të projekteve të përbashkëta në mes të KRU “Gjakova” dhe Komunës së Gjakovës.

Temë diskutimi ishte përcjellja paralele e zgjerimit të rrugës në dalje për Pejë gjegjësisht ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe vazhdimi i projekteve të reja.

Të dyja palët u dakorduan për vazhdimin e bashkëpunimit në investime dhe projekte të rëndësishme që kanë për qëllim përmirësimin e infrastrukturës ujore.

Njoftim Mortor

Të nderuar miq dhe kolegë të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, me pikëllim njoftojmë se sot është ndarë nga jeta në moshën 61 vjeçare kolegu ynë Ali Haxhimustafa!

KRU “Gjakova” humbi një punëtor të dalluar, figur me vyrtyte te larta njerëzore, bashkëpuntor dhe kolegë të zellshëm.

Në emer të Kryeshefit Ekzekutiv të KRU “Gjakova” z.Hasan Krasniqi, si dhe gjithë kolegëve të kompanisë, shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjen Haxhimustafa!

Pusho i qet mik i të gjithve!

Njoftim!

 
Të nderuar konsumatorë, iu njoftojmë se kemi defekt në gypin Ø 300 AC në fshatin Gexhë.
Andaj, për shkak të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit jemi të detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë në fshatrat: Gexhë,Malësi e Vogël, Ratkovc, Vranjak dhe Bratatin.
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit që konsumatorëve të ju rikthehet sa më parë furnizimi me ujë.
Ju faleminderit për mirëkuptim!
K.R.U. “Gjakova” Sh.a.
17.10.2022

Mbledhja e Përgjithshme Vjetore me Aksionarin 2021

Mbledhja e Përgjithshme Vjetore me Aksionarin 2021.
Në KRU “Gjakova”, Bordi i Drejtorëve sot mbajti Mbledhjen Vjetore me Aksionarin ku të pranishëm ishin zv. Ministri i Ekonomisë z. Getoar Mjeku së bashku me bashkëpunëtorë si dhe z. Adem Ahmetaj UD.Udhëheqës i Njësisë për Politika dhe Monitorim të Ndermarrjeve Publike.
Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve në KRU “Gjakova” z.Urim Gashi njoftoi të pranishmit në lidhje me zhvillimet e përgjithshme të kompanisë, njëkohësisht duke i uruar mirëseardhjen Kryeshefit të ri Ekzekutiv z.Hasan Krasniqi.
Bordi në këtë takim miratoi Raportin Vjetor të Punës, Pasqyrat Financiare si dhe Raportin e Auditorit të Jashtëm.
KRU “Gjakova” SH.A.

Program i trajnimit në fushën e partneritetit publiko privat

Program i trajnimit në fushën e partneritetit publiko privat.

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat (DQPPP) në Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në bashkëpunim me Institutin Kosovar për Administratë Publike (IKAP), po zhvillon sot në KRU “Gjakova”, PROGRAMIN E TRAJNIMIT NË FUSHËN E PARTNERITETEVE PUBLIKO PRIVATE.

Pjesëmarrës në këtë trajnim janë zyrtarë të përzgjedhur nga departamentet përkatëse të KRU “Gjakova” SH.A, përfshirë nivelet profesionale dhe menaxhuese, si; Financat, Prokurimi, Zyra ligjore, Buxheti, Menaxhim i projekteve, etj.

KRU “Gjakova” SH.A.
12.10.2022.

Defekt-Njësia Prizren.

Defekt-Njësia Prizren.
Njoftohen të gjithë konsumatorët e KRU “Gjakova”-Njësia Prizren se për shkak të pëlcitjes së gypit kryesor që furnizon këtë njësi, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë në këto fshatra; Fortes, Celinë, Krushë e Madhe, Nagavc, Hoqë e Vogël, Brestovc, Krushë e Vogël, Piranë, Retijë, Randobravë, Bregdri, Zymë dhe Karashengjergj.
Ekipet tona janë të angazhuar maksimalisht që sa më shpejtë ta rregullojmë këtë defekt dhe ta rikthejmë furnizimin me ujë.
Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” SH.A.
06.10.2022.

Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së  Kryeshefit të ri Ekzekutiv në KRU “Gjakova” SH.A.

Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së  Kryeshefit të ri Ekzekutiv në KRU “Gjakova” SH.A.Sot është bërë pranim-dorëzimi i detyrës së Kryeshefit të ri të KRU“Gjakova”, Hasan Krasniqi nga  U.D Kryeshefi  i deritanishëm, Visar Hasi.Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e datës 29.09.2022, fuqizoi Vendimin e datës 13.01.2022 për përzgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv Hasan Krasniqi, i cili sot zyrtarisht filloi detyrën si i pari i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”.KRU “Gjakova” SH.A.

Përurohet rrjeti i ujësjellësit në fshatin Firzë

Përurohet rrjeti i ujësjellësit në fshatin Firzë.
Sot, datë 27.09.2022 është bërë përurimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Firzë, ky projekt është bashkëfinancim në mes të KRU “Gjakova” me 51% dhe Komunës së Gjakovës me 49%, vlera totale e projektit 53 913,36 Euro.
UD.Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova” inxh.Visar Hasi uroj banorët për ujin e pijes, duke potencuar vlerën dhe rëndësin që përmbante ky projekt si dhe ju drejtua banorëve për shfrytëzim racionalë të ujit dhe ti kryejnë obligimet për shërbimet të cilat i ofron KRU ”Gjakova” në mënyrë që Kompania të zhvilloi veprimtarinë e saj.
Të pranishëm në këtë përurim ishin dhe Drejtori i Shërbimeve Publike nga Komuna e Gjakovës Shkumbin Kastrati, UD.Drejtori Teknik në KRU “Gjakova” Agron Tafarshiku, stafi i inxhinerëve si dhe vet komuniteti.
Kompania “Gjakova” do të vazhdojë me implementimin e projekteve të mëdha të cilat kanë për qëllim furnizimin me ujë të pijes për të gjithë banorët të cilët nuk janë të kyçur në rrjetin e ujësjellësit.
KRU “Gjakova” SH.A.
27.09.2022.

Vazhdon realizimi i projekteve të rëndësishme në rrjetin e Ujësjellësit për Komunën e Gjakovës.

Vazhdon realizimi i projekteve të rëndësishme në rrjetin e Ujësjellësit për Komunën e Gjakovës.
Ka filluar ekzekutimi i punimeve në fshatin Firzë ku për herë të parë po bëhet shtrirja e rrjetit të ujësjellësit për mese 50 familje të cilat do të kyçen në rrjetin e ujësjellësit duke u furnizuar me ujë të pijes nga Bjeshkët e Babaj të Bokës.
Gjatësia e tërësishme e rrjetit sipas kontratës është 8 268 metra, ndërsa vlera e kontraktuar është 53 913,36 euro.
Ky projekt po realizohet si bashkëfinancim me Komunën e Gjakovës, KRU “Gjakova” do të participojë me 51% ndërsa Komuna e Gjakovës me 49%.
KRU “Gjakova”, mbetet e përkushtuar në realizimin e synimeve të saja, në zgjerimin e zonës së furnizimit me ujë cilësorë si dhe shërbime efikase për të gjithë konsumatorët e saj.
KRU “Gjakova” SH.A.
07.09.2022.