Njoftim

Në kuadër të Bashkëpunimit Financiar Gjerman me Republikën e Kosovës sot Kryeshefi Ekzekutiv i "KRU Gjakova" z. Ismet Ahmeti, nënshkroi marrëveshjen e veçantë të marrëveshjes së financimit dhe projektit me bankën Gjermane për zhvillim "KFW" për projektin Eliminimi i Ujërave të Ndotura në Jugperëndim të Kosovës - Faza VI.

Me këtë marrëveshje, kompanitë e ujësjellësit të tri qyteteve të rajonit të Dukagjinit, Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit, përfitojnë një kontribut financiar donacion prej 9.5 milion Euro, të ndara barabartë mes kompanive.

Përmes këtij kontributi financiar do të financohen aktivitetet e mëposhtme të projektit:

• Riparimi, rehabilitimi dhe punët ndërtimore të kanalizimeve në ato pjesë të qyteteve që do të lidhen me impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura të ekzekutuar në fazat e mëparshme të programit;
• Investimet në rrjetin e ujit atmosferik në ato pjesë të qyteteve që do të lidhen me impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura të ekzekutuar në fazat e mëparshme të programit;
• Pajisjet për mbledhjen e të dhënave për GIS;
• Pajisjet për mirëmbajtjen parandaluese (të tilla si mjetet e thithjes dhe pastrimit të kanalizimeve ose pajisje për inspektimin e kanalizimeve)

Me këtë rast Kryeshefi Ekzekutiv i "KRU Gjakova" z. Ismet Ahmeti falënderon përzemërsisht qeverinë Gjermane dhe bankën Gjermane për zhvillim "KFW" për këtë donacion dhe zotohet se edhe ky projekt do të implementohet me përkushtim të lartë nga Kompania.

Punimet kanë arritur deri tek ujëmbledhësi

Punimet në realizimin e projektit të Rekës së Keqe kanë arritur deri tek ujëmbledhësi.

Me të gjitha vështirësitë që na kanë përcjellur si nga faktori njeri ashtu edhe nga faktorët natyror, KRU Gjakova po mban premtimet që ky projekt të realizohet në kohë.

KRU Gjakova gjithmonë afër qytetarëve.

Njoftim

Njoftojmë konsumatorët e KRU Gjakova që nesër me datë 21.09.2019 (e shtunë) prej orës 08:00 do të ndërprehet uji prej urës së Llukacit deri në Nakaradë, për shkak të punimeve në "Ndërtimin e Qarkores së Gjakovës, drejtimi Prizren".

Ndërprerja do të bëhet për disa orë derisa të përfundohen punimet e ndërtimit të rrjetit të ri të ujësjellësit, në segmentin rrugor të lartë cekur.

Të gjithë konsumatorët i falenderojmë për mirëkuptim.

Dyshohej për kontaminim, Uji për pije nuk përbën rrezik

Pas njoftimit se dyshohet për ujë të kontaminuar në rajonin e fshatrave Gexhë, Denjë dhe Ratkoc të Rahovecit, ekipet e KRU Gjakova sot kanë dalë në teren dhe kanë bërë mostrimin e zonave të dyshuara për ndotje.

Gjatë mostrimit, janë bërë analizat e parametrave të terrenit të cilat testohen në vendin e ngjarjes dhe kanë rezultuar të jenë në rregull.

Analizimi i mostrave ka vazhduar në laborator duke analizuar të gjithë parametrat fiziko-kimikë.

Rezultatet e analizave fiziko-kimike tregojnë se uji në këto tri fshatra i përmbushë standardet sipas udhëzimit administrativ 16/2012 për konsum të ujit të pijes nga njeriu.

Duhet cekur se rezultati i analizave të parametrave mikrobiologjikë, për shkak të procedurës analitike specifike të kohës së inkubimit nuk është e mundshme të dalim tani me rezultate. Vlen të ceket, se rezultatet e analizave mikrobiologjike, do të përmbushin standardet e ujit për pije të cekur më lartë, sepse i tërë tereni i mostruar është i mbuluar me sasi të nevojshme të dezinfektuesit, respektivisht klorit residual, thuhet në njoftim.

Analizat e parametrave fiziko-kimikë janë bërë në bazë të metodave standarde të ISO 17025 : 2005 të akredituara nga DAK (Departamenti i Akreditimit në Kosovë).

Të dashur konsumatorë të KRU Gjakova

Kompania jonë dje me datë 18.09.2019 përmes mediave dhe rrjeteve sociale ka njoftuar konsumatorët për një defekt që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Gexhë dhe me këtë rast kanë mbetur pa ujë komuniteti i fshatrave: Gexhë, Ratkoc, Radostë, Vrajakë dhe Bratatin.

Poashtu dje kemi bërë një apel tek konsumatorët që të mos e bëjnë përzierjen e ujit të ujitjes me atë të pijes siç ka bërë një person i papërgjegjshëm në fshatin Xërxe, por që është zënë nga grupi i kontrollës të KRU Gjakova, dhe janë marrur masat ndaj tij.

Të dyja këto raste të ndodhura dje dhe të lajmëruara nga KRU Gjakova janë shtrembëruar nga persona të papërgjegjshëm duke përhapur panik në popullatë.

RASTI I:

Defekti në fshatin Gexhë ka ndodhur në orën 5 të mëngjesit, Policia e Rahovecit na ka telefonuar rreth orës 5 e 30.

Në kohë rekord ekipet tona kanë qenë në vend të ngjarjes dhe kanë bërë ndërprejen e ujit.
Po ashtu janë njoftuar konsumatorët për defektin (e gjeni njoftimin e bashkangjitur).

Defekti është sanuar dhe është normalizuar situata. Zakonisht gjatë punimeve për sanimin e defektit pasi që punohet 3 metra thellësi nën tokë, uji mund të pësojë turbullsirë. Por që në disa sekonda apo minuta pasi uji fillon të rrjedh nga rubinetat, turbullsia largohet.

KRU Gjakova asnjëherë nuk ka dalur me këto deklarata që për ne janë banale dhe tendencioze, pasi nuk është hera e parë që ndodhin defekte të tilla, por në këtë rast jemi të detyruar të japim këtë shpjegim teknik.

Rasti II:

KRU Gjakova ka apeluar tek konsumatorët përmes mediave dhe rrjeteve sociale (e gjeni apelin e bashkangjitur) që të mos e bëjnë përzierjen e ujit të ujitjes me atë të pijes siç ka bërë një person i papërgjegjshëm në fshatin Xërxe por që është zënë nga grupi i kontrollës të KRU Gjakova, dhe janë marrur masat ndaj tij.

Menjëherë pasi kemi hasur në këtë konsumatorë kemi njoftuar përmes telefonit Inspektorët Sanitarë të Rahovecit, dhe më pas i kemi njoftuar edhe me shkrim për rastin (e gjeni të bashkangjitur shkresën).

Bashkarisht me Inspektorët Sanitarë do të bëjmë edhe kallëzim penal ndaj atij konsumatori.

Konsideruam që ta bëjmë publik këtë lajm pasi përzierja e ujit të pijes me ujë të pa përpunuar të ujitjes, kontaminon ujin e pijes dhe paraqet rrezik të madh për shëndetin e popullatës.

Është rasti për të kujtuar se uji është 100% i pastër dhe shumë cilësor, renditemi të parët në Kosovë dhe Rajon për cilësi.

Këtë e dëshmojnë analizat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës por edhe analizat që kryhen çdo 2 orë në Laboratorin e Akredituar të KRU Gjakova.

Dje dhe sot janë bërë të gjitha analizat në pikat e lartë cekura nga ne dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Të gjitha analizat kanë dhënë rezultat pozitiv ashtu siç është pritur. (Bashkangjitur gjeni rezultatet e analizave për cilësi të ujit).

Rastësisht apo me shkas janë kombinuar këto dy raste të ndodhura dje në Rahovec, dhe është shprëndarë frikë e pa bazuar në popullatë dhe shqetësim i madh si në KRU Gjakova ashtu dhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik.