Njoftim mbi qasjen në ujëmatës

Njoftim mbi qasjen në ujëmatës.
Të nderuar konsumatorë, bazuar në RREGULLOREN NR.10/2019 PËR STANDARDET MINIMALE TË SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË, Neni 27, pika 2 e cila përmban “Leximi i ujëmatësit duhet të bëhet brenda orarit dhe ditëve të punës së ofruesit të shërbimeve, përderisa konsumatori duhet të i mundësojë lexuesit të ujëmatësit qasjen tek ujëmatësi brenda këtij orari”.
Tek disa konsumatorë ndodhë që qasja tek ujëmatësi është e pamundur, edhe pas shumë tentativave nga ekipet e lexuesve.
Në mënyrë që ne të zhvillojmë veprimtarinë tonë sipas rregulloreve dhe ju të merrni shërbimet e duhura, duhet të na krijoni kushte për qasje në ujëmatësin tuaj.
Në të kundërtën jemi të detyruar të ndjekim rrugët ligjore sipas ligjeve në fuqi.
Ju faleminderit për mirëkuptim!
KRU “Gjakova” SH.A.
25.06.2022.

Po punohet vazhdimisht në sanimin e defekteve sekondare nga ekipet tona

Po punohet vazhdimisht në sanimin e defekteve sekondare nga ekipet tona në të gjithë zonën tonë të shërbimit.
Intervenime aktuale po zhvillohen në këto zona: Gjakovë- në rrugën “Ali Pashë Tepelena”, si dhe në fshatrat Cermjan dhe Qerim. Intervenime në rrjetin e kanalizimit do ketë në lagjen “Brekoc” si dhe rrugën “Skënderbeu”.
Në njësinë e Rahovecit po intervenohet në fshatrat Sopniq, Senovc, Drenovc dhe Opterush.
KRU “Gjakova” SH.A.
20.06.2022.

Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës , Faza III – Gjakova.

Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës , Faza III – Gjakova.
Në kuadër të projektit “Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës Faza III Gjakova”, kanë vazhduar punimet në kolektorin e II të qytetit, i cili do të vijojë deri në kryqëzimin e rrugëve “Dëshmoret e Hereqit”, “Lekë Dukagjini” dhe “Gjergj Sokoli”.
Punimet janë duke u mbikqyrur personalisht nga UD.Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova”, Mr.Sci.Visar Hasi.
KRU “Gjakova” SH.A.

Urime 14 Qershori, Dita e Çlirimit, Gjakovë!

Urime 14 Qershori, Dita e Çlirimit, Gjakovë!

Përjetësisht mirënjohës të gjithë atyre që luftuan dhe u flijuan për liri, falenderues ndaj të gjitha shteteve mike që kontribuan në Pavarësinë e Kosovës!

Lavdi të gjithë të rënëve për liri!

Përzemërsisht!
KRU “Gjakova” SH.A.

Punimet në rrugën “Skënderbeu”, do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme.

Punimet në rrugën “Skënderbeu”, do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme.
Të nderuar konsumatorë,
ju njoftojmë se punimet parashikohen të vazhdojnë edhe nesër në rrugën “Skënderbeu”, me ndërrimin e gypit sekondar te ujit AC ∅150 mm me gyp PE100 RC2 DN160 mm.
Si pasojë e këtij intervenimi, nesër datë 26.05.2022, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë nga ora, 10:00 deri në ora 14:00.
Rrugët të cilat përfshihen në këtë ndërprerje janë:
Rr:”Xhafer Lipoveci”
Rr:”Qemajl e Taib Bakija”
Rr: “Thirrjet e Nënave”
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” Sh.A.
25.05.2022.

Vazhdojnë punimet në rrugën “Skënderbeu”.

Vazhdojnë punimet në rrugën “Skënderbeu”.
Të nderuar konsumatorë,
ju njoftojmë se me rastin e zgjerimit të rrugës “Skënderbeu” nga Komuna e Gjakovës, po ashtu KRU “Gjakova”, do të intervenoi në ndërrimin e gypit sekondar të ujit, nga AC ∅150 mm me gypin e ri PE100 RC2 DN160 mm.
Për këtë arsye nesër datë 25 Maj 2022, do te ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes, nga ora 10:00 deri në ora 14:00, rrugët që do të përfshihen në këtë ndërprerje janë :
1. Rr: “Migjeni”.
2. Rr: ”Besim Bistrazhini”.
3. Rr: “Azem Hajdari”.
4. Rr:”Aleksandër Moisiu”
5. Rr: “Hasan Prishtina”.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” SH.A.
24.05.2022.

Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore

Në Prishtinë, këto ditë është zhvilluar trajnimi me temën “Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore”, bazuar në Programin IWRM-K i financuar nga Zyra Zvicerane.
KRU “Gjakova” po merr pjesë, përfaqësuar nga Inxh.Shkodran Gaxherri si dhe Sekretarja e Kompanisë Saranda Vehapi Baruti.
Poashtu në këtë trajnim po marrin pjesë përfaqësues nga Zyrja e Kryeministrit të Kosovës, Këshilli Ndërministror, 7 Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit, MMPH, ME, si dhe ARRU.
Inxh. Shkodran Gaxherri me shumë profesionalizëm duke përfaqësuar kompaninë KRU “Gjakova”, shpalosi para të pranishmëve prezantimin si kompani storie suksesi në Rajon, me q’rast nga pjesëmarrësit u parashtruan një sërë pyetjesh mbi të arriturat, projektet dhe sfidat e së ardhmes në KRU “Gjakova”.
KRU “Gjakova” Sh.A.
Maj,2022.

Njoftim

Nesër datë 24 Maj 2022 poashtu KRU “Gjakova” SH.A do të zhvilloi punime në shtrirjen e gypit të ri në rrugën “Skënderbeu”.
Me këtë rast do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë nga ora 10:00-14:00.

Kryeni me rregull pagesat e faturave të ujit!

Kryeni me rregull pagesat e faturave të ujit!
Apelojmë tek konsumatorët se në momentin që pranojnë faturën e ujit të kryejnë obligimet e tyre në baza mujore si detyrim kundrejt ujit të shpenzuar. Në rast të mos përgjigjes ndaj obligimeve tuaja, jemi të detyruar të aplikojmë procedurat përmbarimore.
Ftojmë konsumatorët që të përmbushin obligimet e tyre si detyrim ndaj shërbimeve që ju ofrojmë dhe shpenzimit të ujit.
E njëjta vlen për gjithë zonën ku operon KRU “Gjakova” ( Gjakovë, Rahovec, Prizren), duke përfshirë të gjitha kategoritë e debitorëve, amvisëri, komerciale, ente dhe industri.
Mbesim me shpresë se njoftimi ynë do të respektohet nga ana juaj!
Faleminderit për mirëkuptim!
KRU “Gjakova” Sh.A.
23.05.2022.

Sot Liqeni i Radoniqit ka arritur kuotën maksimale dhe ka kaluar në tepricë, në kuotën 456 m!

Sot Liqeni i Radoniqit ka arritur kuotën maksimale dhe ka kaluar në tepricë, në kuotën 456 m!
UD. Kryeshefi Ekzekutiv Msc.Inxh. Visar Hasi, ka vizituar nga afër ekipen që është kujdesur për mbushjen e Liqenit të cilët kan punuar ditë dhe natë vetëm që të kemi ujë të bollshëm për sezonën e verës.
Po ashtu z.Hasi ka shprehur falenderimin dhe përkushtimin që ekipa e përbër nga:
Fidan Alija, Salih Zenaj, Enver Molliqaj dhe Arton Arifaj edhe përkundër vështirësive dhe thatësisë që ka mbizotëruar në dimrin që lam pas, kanë arritur që të jenë racional në limitet kohore, pastrimin e mbetjeve dhe ruajtjes së ujit për futje në Liqe.
“KRU Gjakova” Sh.A.
22.05.2022.