Sot U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Gjakova z.Visar Hasi me bashkëpuntor u pritën nga Kryetari i Komunës së Rahovecit z.Smajl Latifi

Sot U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Gjakova z.Visar Hasi me bashkëpuntor u pritën nga Kryetari i Komunës së Rahovecit z.Smajl Latifi.

Temë e takimit ishte rritja e bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit të projekteve në vazhdimësi, kryesisht ndrrimi i gypave të vjetër të ujit të pijes dhe zgjerimi i zonës së shërbimit me bashkëfinancim.

Po ashtu U.D.Kryeshefi z.Hasi e garantoi Kryetarin z.Latifi se KRU “Gjakova”, do të furnizoi me ujë të pijes pa ndërprerë në 24h të gjithë zonën e shërbimit të Komunës së Rahovecit.

KRU “Gjakova” SH.A.
20.01.2022

Konsumatorë të nderuar

Konsumatorë të nderuar;
Me rënjen e temperaturave KRU “Gjakova” apelon që të shtoni kujdesin nda ujëmatësve , sidomos ju që ujëmatësit i keni të vendosur në ambiente të hapura.
Mbështillni mirë ujëmatësit tuaj dhe pjesët përcjellëse sepse ngrirja e tyre mundë të shkaktojë defekte-dëmtime të pjesëve hidro-teknike.
Ju faleminderit!
KRU “Gjakova” SH.A.
20.01.2022.

Njoftim- për shlyerje të borxheve të papaguara!

Njoftim- për shlyerje të borxheve të papaguara!
Departamenti i shitjes në kuadër të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, apelon tek të gjithë konsumatorët përfshirë të gjitha kategoritë; shtëpiak, komercial dhe industrial që në momentin e pranimit të faturës për ujin e shpenzuar të kryejnë pagesën e obligimeve rregullisht duke evituar kështu grumbullimin e borxheve ndaj Kompanisë sonë.
Në të kundërtën KRU “Gjakova”, do të jetë e obliguar që të aplikojë masa të cilat përfshijnë:
Shkyçjen e konsumatorëve individual, inicim të procedurës përmbarimore dhe masa të tjera ligjore.
Ky njoftim vlenë për të gjithë zonën e mbulueshmërisë përkatësisht; Komunën e Gjakovës, Rahovecit dhe fshatrat e Lumbardhit.
KRU “Gjakova” do të vazhdojë ofrimin e shërbimeve në mënyrë profesionale dhe precize, duke falenderuar të gjithë konsumatorët e rregullt të cilët në baza mujore kryejnë pagesën e faturave për ujin e shpenzuar.
Duke shpresuar që ky njoftim do të respektohet nga ana juaj, ju falenderojmë për mirëkuptim!
KRU “Gjakova” Sh.A.
14.01.2022.

Urime 2022!

Urime 2022!
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, ju uron festën e Vitit të Ri!
Urojmë që viti 2022 të jetë një vit i begatë, vit që do të sjellë mirëqënje dhe prosperitet për të gjithë!
Gëzuar!

Kujdesuni për ujëmatësit

Kujdesuni për ujëmatësit!

Me rënjen e temperaturave, KRU “Gjakova” apelon që të shtoni kujdesin ndaj ujëmatësve , sidomos ju që ujëmatësit i keni të vendosur në ambiente të hapura.

Mbështillni mirë ujëmatësit tuaj dhe pjesët përcjellëse sepse ngrirja e tyre mundë të shkaktojë defekte-dëmtime të pjesëve hidro-teknike.

Ju faleminderit!
KRU “Gjakova” SH.A.
22.12.2021.

Njoftim

KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT KRU’GJAKOVA’ Sh.A. –GJAKOVE  Në mbështetje të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe autorizimeve të dhëna nga Bordi i Drejtorëve me rregulloren për marrjen dhe dhënien me qira të objekteve të KRU’Gjakova’SH.A-Gjakove Shfrytëzimi i hapësirave do te bëhet me qëllim të trajtimit të drejtë, si dhe sigurimit të mundësive më të mira, për të krijuar te hyra,bazuar në rregulloret e brendshme dhe Ligjet në fuqi  nxjerr këtë:

Ftesë   për  ofertim  për marrjen me qera të hapësirave  për   Pikë Arkëtuese  KRU”GJAKOVA “sh.a-Gjakovë.

Kushtet  e  KRU’Gjakova” sh.a për marrjen e hapësirave me qera për pikat arkëtuese Gjakovë

 • Dokumentacioni pronësoro-juridik urbanistik në rregull,
 • Nyje sanitare  (banje, tualet),
 • Dysheme me pllaka, parket, ose laminat
 • Vendosje të grilave- parmakeve të sigurisë sipas kërkesës së komisionit
 • Ndriqim të mjaftueshem në përputhje me hapësiren e zyrës
 • Pa obligime paraprake financiare ndaj  Ujesjlellesit, KEDS dhe sherbimeve tjera komunale,
 • Njehsor te veqante te energjise elektrike dhe te ujit (ujëmates),
 • Hapësire e mjaftueshme në m2 për ushtrimin e veprimtarisë për pika të shitjes,
 • Kati përdhes i objektit,

 

 Afati kohor i marrjes me qera në kohëzgjatje prej 1 vit me mundësi vazhdimi

KRITERET E KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Të drejtë pjesëmarrje kanë si personat fizik dhe juridik.Persona fizik duhet të kenë kopjen e letërnjoftimit , vërtetimin nga Gjykata që nuk janë në hetimePersonat juridik duhet të sjellin certifikatën e regjsitrimit të biznesit kurse vërtetimi nga Gjykata në emër të Operatorit ekonomik se nuk është në hetime

INFORMATA ADMINISTRATIVE

 • Komision i themeluar nga KRU’Gjakova’ sh.a., do të bëjë vlerësimin dhe përzgjedhjen e ofertës  më të mirë dhe më të favorshme.
 • Obligimet tatimore me rastin e marrjes së hapësirave me qera  zbriten sipas Ligjeve në fuqi, Qiramarrësi zbret nga qiraja qdo ndalesë tatimore që kërkohet me Ligj ,në emër të qiradhënësit,  qiramarrësi transferon mjetet pa tatim në qera qiradhënësit  si dhe   siguron qiradhënësit një certifikatë  vjetore të ndalesave tatimore..
 • Ofertat duhet të dorëzohen të mbyllura.
 • Afati për dorëzimin e ofertave deri me datën 25.12.2021  në ora 16:00.
 • Vendi i dorëzimit, arkiva  e KRU”Gjakova sh.a. Gjakova  UÇK  nr 7  50000 Gjakove.nr tel 0390320503
  Linku: Kliko këtu

Pensionohet z. Halim Morina

Pensionohet z. Halim Morina.
U pensionua sot një tjetër punëtor i zellshëm i KRU “Gjakova”, Halim Morina kontribuoi mëse 34 vite në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit si i punësuar që nga viti 1987, së fundmi z.Morina aktivitetin e vet punues e zhvilloi në Departamentin Teknik të KRU “Gjakova”, duke qenë një puntorë i dalluar deri në pensionimin e tij.
Me rastin e pensionimit të tij z.Morina, u shpreh falënderues ndaj gjithë stafit të KRU “Gjakova”, bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të tij me të cilët ndau shumë vite përvojë jetësore duke ruajtur një respekt të veqantë.
Stafi i KRU “Gjakova” kanë uruar kolegun e tyre me rastin e pensionimit, duke i dëshiruar shëndet, mbarësi dhe falenderime të panumërta për kontributin dhe eksperiencën e ndarë sëbashku.
KRU “Gjakova” SH.A.
08.12.2021.

Njësia e Rekës së Keqe të angazhuar në pastrimin e Ujëmbledhësit

.
Pamje nga Bjeshka e “Babaj Bokës” nga ku buron uji i jetës për banorët e Rekës së Keqe.
Përkundër terenit të vështirë dhe borës e cila është prezente me një sasi të dendur, Ekipa e Mirëmbajtjes së KRU “Gjakova”, njësia e Rekës së Keqe, bëjnë një punë të jashtëzakonshme në kontrollimin dhe pastrimin e Veprës Marrëse-Ujëmbledhësit, që ndodhet në Bjeshkët e “Babaj Bokës”.
Falë angazhimit të përditshëm të këtyre puntorëve dhe gjithë stafit të KRU “Gjakova”, konsumatorët tanë furnizohen me ujë të sigurtë dhe shërbime cilësore!
Uji është gjëja thelbësore për mbijetesën tonë, qmojeni atë!
KRU “Gjakova” SH.A.
08.12.2021.