Njoftim

KRU Gjakova, njofton konsumatorët se mbrëmë rreth orës 24:00, është paraqitur një defekt në gypin kryesorë Ø 800 në Rezinë.
Për këtë arsye, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë, që përfshinë zonën operative Rahovec, Prizren si dhe disa fshatra të Komunës së Gjakovës.

Ekipet tona janë duke punuar në lokalizimin dhe sanimin e defektit, duke ndërmarrë të gjitha masat që sa më shpejtë ta rikthejmë furnizimin me ujë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!

Të nderuar qytetar!

Bazuar në Ligjin në fuqi të Republikës së Kosovës , mbi Ujërat, Urdhëresat Administrative si dhe Vendimin e Inspektoratit të MMPH, KRU "Gjakova" sh.a, nxjerr këtë;

Urdhëresë

Me qëllim të mbrojtjes së Liqenit, nga veprimet e dëmshme që ndikojnë në ndotjen dhe dëmtimin e Liqenit "Radoniqi", të gjithë qytetarëve ju ndalohet:
-Peshkimi me rrjeta gjatësore
-Peshkimi me rrjeta hedhëse
-Peshkimi me mjete plasëse
-Peshkimi me gjenerator të rrymes elektrike
-Sfrytëzimi i Liqenit për peshkim pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U. "Gjakova" sh.a, dhe F.P.S.R të Kosovës.
-Qarkullimi i të gjitha automjeteve për rreth dhe afer liqenit akumulues "Radoniqi" në rreze prej 500m nga uji, pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U "Gjakova" sh.a.
-Qarkullimi i barkave me motor ne liqe.
-Të gjitha aktivitetet të cilat mund të kenë ndikim në ndotjen dhe de-natyralizimin e liqenit dhe bregut të tij.
-Çdo shfrytëzim i zhavorit dhe i masës drunore në zonën e bregut të liqenit në rreze 500m nga uji, pa leje dhe autorin përkatës nga Drejtoria për Ujëra pran Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Drejtoria e Pylltarisë pran Ministrisë së Bujqësisë.
-Peshkimi me më shumë se tre kallama.
-Peshkimi gjatë kohës së shumëzimit deri me 1 Qershor.
-Ndaj personave që nuk i respektojnë këto ndalesa, do të ndjekim masat ligjore.

Ekipa e kontrollës së KRU "Gjakova" në bashkëpunim me Policinë e Kosovës janë duke bërë patrullime të vazhdueshme në monitorimin dhe mbrojtjen e liqenit nga keqpërdoruesit.

Njoftim

KRU Gjakova njofton konsumatorët se për shkak të defektit në gypin kryesorë Ø 800, që ka ndodhur në afërsi të fshatit Marmull, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë .

Respektivisht zonat që do mbesin pa ujë përfshijnë zonën operative Rahovec, Prizren si dhe në disa fshatra të Komunës së Gjakovës.

Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrur të gjitha masat që sa më shpejtë ta rikthejmë furnizimin me ujë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!