Festojmë 6 vite, kompani lider në Kosovë

Ceremonia e shpalosjes së raportit vjetor të performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit 2018.