Njoftim

Sektori i Shitjes njofton të gjithë Konsumatorët që kanë mbi 200.00 Euro borxh të vijnë deri me datën 31.08.2018   dhe të paguajnë një pjesë të  borxhit ndërsa pjesën tjetër ta riprogramojnë.

Në të kundërten jemi të detyruar që pas datës 31.08.2018  ti dërgojmë  tek Përmbaruesi Privat.

Lusim konsumatorët që të vijnë dhe të paraqiten në Kompani.